На почеток
Данлодирај
Функционалности
Контакт


Податоци за компанијата

МЕТАДАТА ДООЕЛ
ул. 8 Септември бр. 40
1330, Крива Паланка
Д.Б. 4015008500730
Ж.С. 210064019450181 - Тутунска банка

Лице за контакт

Горан Стефановски
сопственик и управител
тел. 076 474 090
email gstefanovski@yahoo.com
skype gstefanovski


За кого е EuroSoft?

EuroSoft е наменет за

  • Трговци на големо
  • Трговци на мало
  • Ресторани и кафичи
  • Производители
  • Индивидуални книговодители
  • Книговодствени бироа

дознај повеќе...