На почеток
Данлодирај
Функционалности
Контакт


Основниот пакет EuroSoft со себе носи вграден сервер за работа со база на податоци. Доволна е инсталација на основниот пакет за да програмот функционира во целост.

EuroSoft нуди одлична подршка за работа во мрежа, повеќе корисници истовремено ќе можат да работат на една заедничка база на податоци. Во тој случај потребно е да се инсталира и серверскиот пакет Firebird. Доволно е да се инсталира само на компјутерот кој ќе биде сервер, односно каде што ќе биде сместена заедничката база на податоци.


Пакет за данлодирање Големина Фаил за данлодирање
Основниот пакет EuroSoft 8.72 MB SetupEuroSoft.v.4.4.42.870.exe
Серверски пакет Firebird (мрежна подршка) 6.44 MB Firebird-2.1.3.18185_0_Win32.exe

За кого е EuroSoft?

EuroSoft е наменет за

  • Трговци на големо
  • Трговци на мало
  • Ресторани и кафичи
  • Производители
  • Индивидуални книговодители
  • Книговодствени бироа

дознај повеќе...